Administratívu s nami zvládne každý!

EduPORT
v srdci komunity

Údaje o tímovej podpore v bezpečí!

Prečo je tu EduPORT

Chápeme, že každá BEZPEČNÁ ŠKOLA potrebuje intuitívnu administratívu, ktorá myslí na všetkých, buduje pozitívne vzťahy a
uľahčuje život.

Odstraňujeme stres, ktorý v komunikácii prichádza s presunom dostupných informácií o podpore v oddelených systémoch. Spolu ich prepájame. Komunitám dávame funkčný systém.

EduPORT buduje komunitám administratívne bezpečie komplexných procesov spolupráce.

Uľahčuje spoluprácu

EduPORT vylepšuje koordináciu starostlivosti BEZPEČNEJ ŠKOLY o inovatívne funkcie. Komunikácia podporných tímov sa uskutočňuje v reálnom čase. EduPORT zabezpečuje spoluprácu, aby rodičia, plnoletí žiaci a pomáhajúci personál boli vždy v spojení.

EduPORT je administratívny systém s ľahko použiteľným prostredím. Je možné k nemu pristupovať odkiaľkoľvek, s viacerými integráciami tretích strán, ktoré vám umožnia zostaviť jedinečný systém poradenstva a podpory fungujúci pre vašu školu.

Okrem školských podporných tímov, tímov poradní – CPP a ŠCPP, CDR, CVI môžu systém používať i ďalšie tímy terénnych či pobytových služieb.

Čo dokáže EduPORT?

Zabezpečí všetky časti administratívy od evidencie inkluzívnych potrieb cez podporné činnosti, prácu s tlačivami až po praktické funkcie ako generovanie strategických dát, školských, triednych, individuálnych plánov.

Náš systém poskytuje komplexné nástroje na sledovanie vývoja podporných aktivít, mapovanie zdrojov a udržiavanie zapojenia rodín informovaných o pokroku ich členov.

EduPORT premieňa každodenné činnosti o členov komunity na užitočné interakcie, čím efektívne posilňuje prosperujúce vzdelávacie prostredie.

Výhody

Softvér prepája jednotlivcov, tímy a organizácie systému poradenstva a prevencie naprieč úrovňami podpory a rezortmi.
Možnosti štatistík ponúkajú údaje o procesoch a efektivite komplexnej podpory.
Administrácia multidisciplinárnej podpory je zdieľaná viacerými členmi tímu so súhlasom toho, komu je podpora adresovaná (pod GDPR).
Umožňuje realizovať sebahodnotenie a zdokonaľovanie podpory, aby splnila požadované štandardy a bola ešte kvalitnejšia.
Databáza činností je zostavená multidisciplinárne (naprieč úrovňami a rezortmi) a nepretržite aktualizovaná podľa potrieb praxe.
Prostredie administrácie je neustále vyvíjané s komunitami podľa ich komunitných špecifík.

Cenník

Počet detí, žiakov, klientov Mesačná platba Ročna zvýhodnená cena
do 100 34,00 367,20
100 – 299 49,00 587,90
300 – 499 52,00 623,90
500 – 699 55,00 659,90
nad 700 62,00 743,90
Uvedené ceny sú s DPH

Čo získate?

 • Modulárny systém umožňujúci školským komunitám rásť
 • Nástroj na evidenciu vyžadovanú z legislatívy a štandardov kvality
 • Poskytovanie údajov k efektívnym intervenciám
 • Evidencia klienta v multidisciplinárnej podpore (medzirezortná starostlivosť v komunite)
  Zdieľaná administrácia multidisciplinárnej podpory viacerými členmi tímu (v rámci GDPR)
 • Evidencia klienta v multidisciplinárnej podpore bez vekového obmedzenia
  (od narodenia až po starobu)
  Zdieľaná administrácia multidisciplinárnej podpory u klienta počas celej životnej trajektórie
 • Evidencia individuálnych a tímových činností (viacerých rezortov)
  S možnosťou automatického generovania odborných činností viacerých rezortov (rezort školstva, zdravotníctva, sociálnej práce a ďalších)
 • Evidencia kategórií špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb
  (s diagnózou i bez)
 • Evidencia kategórií odborných činností
  S možnosťou nadväznosti a automatického generovania odborných činností vo všetkých podporných úrovniach (§131, školský zákon)
 • Evidencia dokumentov (generované v procese inklúzie klienta podľa rezortných potrieb)
  S možnosťou automatického generovania osobných údajov klienta (rozhodnutia, čestné vyhlásenia, karty klienta, žiadosti, správy, záznamy, individuálne plány a iné)
 • Tlač
  Hromadná tlač a hromadné generovanie dokumentov
 • Evidencia práce so skupinami klientov
  Tvorba skupín na základe vlastnej praxe
 • Report práce zamestnancov/členov tímu
  S možnosťou voliteľných intervalov – denne, týždenne, mesačne, celoročne
 • Záznam o kvalite vykonávanej činnosti
  S možnosťou automatického generovania sebahodnotiacich nástrojov
 • Archív súborov
  Elektronická evidencia dokumentov (spis klienta), obrazových príloh napr. pracovné listy, skenované dokumenty a pod.
 • Evidencia záznamov stretnutí
 • Záznam histórie činností zamestnancov/členov tímu
 • Plánovanie stretnutí (individuálne/skupinové/tímové)
 • Štatistický Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 5-01
 • Exportovanie .xls súborov s menným zoznamom klientov
 • Exportovanie .xls zoznamu a štatistík vykonaných činností a dát k prognózovaniu podpory u klientov

Máte záujem?

Ak máte záujem o viac informácií,
radi vám odpovieme.
Neváhajte nás kontaktovať.